English Deutsch FrançaisW kręgu słowa


Antologia z okazji 5-lecia działalności Kręgu Twórczego Archē ;

Drogi Czytelniku!

Jeżeli trzymasz w ręku naszą antologię i zaciekawią Cię słowa tu zamieszczone, a do tego zadumałeś się przez chwilę nad jej stronicami to jesteśmy uradowani, bo „W kręgu słowa” to nasz pierwszy wspólny tomik poezji, wydany z okazji pięciu lat działalności Kręgu Twórczego Archē.

A skąd wzięło się Archē?

Pytanie o archē zdominowało już sposób myślenia pierwszych filozofów greckich. Pierwotnie ludzką chęć poznania zaspokajały odpowiedzi płynące z mitologii. Później świat olimpijskich bogów przestał wystarczać. Wówczas myśliciele zaczęli zadawać pytania o to, co najbardziej pierwotne – Archē (άρχή) – czyli początek, zasada albo wartość najważniejsza dla kogoś lub dla czegoś. Przesłanie nienamacalnego bytu zrodziło pytanie i nakazało szukać odpowiedzi. Najprawdopodobniej, pierwszy raz termin sformułował i wprowadził do filozofii greckiej Anaksymander z Miletu, jeden z pierwszych jońskich filozofów przyrody, który określał nim fundamentalną i ostateczną rzeczywistość, tworzywo, z którego powstały wszystkie rzeczy czyli apejron (bezkres). Na poszukiwaniu tej zasady były skupione rozważania wielu innych filozofów starożytnych. Według Talesa z Miletu archē to woda, która jest niezbędnym elementem życia na ziemi. Dla Heraklita
z Efezu to był ogień, a dla Anaksymenesa powietrze, dla atomistów atom, a dla pitagorejczyków liczba. Wszyscy przeszli do historii filozofii jako „poszukiwacze arche”. Także w Biblii archē w różnych znaczeniach występuje wiele razy. Pojawia się archē, które Septuaginta używa w Prologu – en arche en ho Logos (J 1,1) i Księdze Rodzaju – en arche epoiesen ho theos (Rdz 1,1), a zostało przetłumaczone jako „początek”.
I najbardziej nam znane z Ewangelii św. Jana. Jan Ewangelista był Żydem, ale Ewangelię napisał po grecku. Było to około roku 70, kiedy powrócił do Efezu, a na jej wstępie zamieści „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało” (J 1,1-3).


Jak widać etymologia słowa sięga aż czasów starożytnych i niesie ze sobą wiele znaczeń. Jednak w każdym z nich dotyka sfer filozoficznych i zagląda do wnętrza umysłu i serca.

Dla ludzi, którzy mają spojrzenie literackie słowo przybiera wymiar metamorficzny i to co laikowi wydaje się zrozumiałe w poezji może przybierać kształty niedopowiedziane, utkane z wyobrażeń fantazji. Literatura bogata jest właśnie dzięki tej fantazji tworzenia.

Dla pisarza słowo to fundament, źródło z którego może czerpać i dzielić się przemyśleniami Dla poety to także wyzwanie, umiejętność zaciekawienia Czytelnika i oddanie emocji bez fałszywych tonów. Trudne zadanie, szczególnie gdy Czytelnik zastanawia się „co autor miał na myśli”.

A w poezji nie chodzi o to, co autor miał na myśli, tylko o to czy odbiorca w słowach poezji znalazł większość wyzwanie. tego my również to bardzo często nie tylko odnalazł okruchy, które skłoniły go refleksji, zatrzymania się na ułamek sekundy, czy nawet rozbawienia.

Gdy wpadłam na pomysł utworzenia grupy, która kocha pisać, to przyświecało mi wiele celów. Po pierwsze – spotkania w grupie pasjonatów, którzy chcą się dzielić słowem. Po drugie – pragnienie rozwoju
i doskonalenia warsztatu psarskiego. Po trzecie – chęć dzielenia się twórczością regionalną i tą uznaną. I tak Krąg Twórczy Archē powstał na zebraniu założycielskim 25 marca 2015 r. w Bibliotece Publicznej Gminy
i Miasta im. Juliana Przybosia w Strzyżowie. Od pierwszego spotkania ma tam swoją siedzibę, a jego opiekunem z ramienia Biblioteki jest nieoceniona dla nas Zofia Krupska.

Na pierwszym spotkaniu planowaliśmy o chcemy robić, jak działać i się rozwijać. Zastanawialiśmy się też nad nazwą i Radek Kozak podsunął pomysł, by zaczerpnąć nazwę grupy ze starożytnej greki wykorzystując słowo „archē”, które w prostym tłumaczeniu może brzmieć „na początku było słowo”. Siedzieliśmy sobie
w kręgu przy stole bibliotecznym i tworzyliśmy nazwę zespołu ludzi, która chciała się tym słowem dzielić, co prawda poetyckim, ale skierowanym przede wszystkim do ludzi.

Aby usystematyzować nasze pomysły i zasady działania utworzyliśmy „Ramowy program działania Kręgu Twórczego Archē” znajduje się na stronie internetowej naszej Biblioteki. Można tam przeczytać, o tym jak grupa pasjonatów zebrała się po to, by nie tylko podzielić się autorskim słowem poetyckiej wyobraźni, ale także by się nim dzielić i popularyzować walory polskiej mowy dbając o czystość języka ojczystego.

I tak od słowa do słowa, w przepełnionym optymizmem spotkaniu narodził się pomysł Kręgu Twórczego Archē. W tym roku minęło już 5 lat od pierwszego spotkania, wiele dobrego nam się przydarzyło, wymienialiśmy się doświadczeniem i wiedzą, a także dzielimy się naszą twórczością.

Na comiesięcznych spotkaniach, w zaciszu zabytkowych murów odbywają się gorące dyskusje dotyczące poezji i poszerzania wiedzy twórczej. Dzielenie się własnymi przemyśleniami i światopoglądem, poznawanie nowych technik twórczych, szlifowanie warsztatu pisarskiego oraz pielęgnowanie tradycji poetyckiej
i przybliżanie poezji wielkich Poetów, tych znanych, uznanych i współcześnie nam bliskich sprawia, że każde spotkanie w gronie pasjonatów ma wartość niezbywalną. Cieszymy się, że od pierwszego dnia Krąg może dzielić się publicznie swoją twórczością prezentując ją na łamach strzyżowskiego miesięcznika „Waga
i Miecz” oraz na stronie internetowej Biblioteki. Bezcenne są dla nas spotkania z Mieszkańcami, którzy uczestnicą w przygotowywanych przez nas, także we współpracy ze strzyżowską Biblioteką wydarzeniach poetyckich. Napawa radością fakt, że w naszej grupie są osoby z całego Powiatu Strzyżowskiego,
a instytucje kultury naszej Ziemi Strzyżowskiej zapraszają nas do swoich siedzib, gdzie możemy podzielić się pasją z szerszym gronem odbiorców. Jesteśmy dumni, że nasi Członkowie osiągają sukcesy i zostają wyróżnieni w konkursach poetyckich. Dumą napawa nas fakt, że nasze autorskie tomiki znajdują zainteresowanie, a życzliwość i serdeczność ludzi jest namacalna na każdym kroku. To nas wzbogaca
i nakręca do dalszego działania.

Dobra współpraca z Dyrekcją i wszystkimi Pracownikami Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta im. Juliana Przybosia w Strzyżowie zaowocowała małym jubileuszem. Takie wsparcie jest dla nas bezcenne
i dziękujemy za nie bardzo serdecznie, mając nadzieję że będzie trwało nadal. Jesteśmy świadomi, że
w dobie Internetu i krótkich sms-ów słowo poetyckie stało się mniej wyjątkowe, a jednak warto dbać o jego popularyzację, by nie zostało wyparte z naszej rzeczywistości. To także nasz cel i dążymy do niego niestrudzenie. Dlatego, tym bardziej dziękujemy naszej Bibliotece za dotację finansową na rzecz pamiątkowego zbiorku, a także za życzliwość Starosty Strzyżowskiego, które przyczyniły się do wydania niniejszego tomiku.

Harmonia i chaos, nauka i wyobraźnia. Poszukiwanie tego co nieznane, czerpanie z kanonów tradycji. Odwieczna pogoń za płochliwą myślą wybiegającą w nieznane ale też mądre zanurzenie w przeszłości -
w jej odwiecznych prawach i zasadach. Wszystko to zapisane na czystych kartach, przyprószone tajemnicą, przepojone emocjami i ogniem poznania. Ten ogień właśnie, głosem wielu rozpalono, aby mogły ujrzeć blask światła, stworzyć nowe obrazy, dotknąć nowych przestrzeni. Ów wielogłos, ten stan swoistej wojny
i pokoju, burzy i entuzjazmu, głos serca i rozumu nie dał się zamknąć w sztywne ramy - przeciwnie. Połączony z harmonią Kosmosu poprzez umysły i dłonie piszących znalazł wspólne zrozumienie w Kręgu Twórczym Archē. Ziarno różnorodności zasiano marcowym wieczorem w strzyżowskiej Bibliotece, by
w przyszłości mogło zaowocować nieskrępowanym plonem i aby tym ziarnem barw i nieposkromionych myśli, pełnym radości, uśmiechu ale też łzy wzruszenia dzielić się ze światem. Tak niewiele przecież trzeba by zrozumieć i zaakceptować drugiego człowieka.

A zatem dziś wychodzimy z cienia, a Ty Czytelniku zechciej spojrzeć przychylnie na Krąg Twórczy Archē, który odkryje przed Tobą swój pierwszy tomik. Podsumowując pierwsze 5 lat działalności w niniejszym tomiku, Krąg Twórczy Archē serdecznie zaprasza wszystkich piszących, którzy chcieliby się podzielić swoimi myślami, lub którzy tworzą piórem w zaciszu domowy. Jeżeli jesteś twórcą, jeżeli piszesz na co dzień lub od święta, do szuflady lub dla bliskich, jeżeli należysz do nieśmiałych twórców to spotkaj się z nami, bo Krąg Twórczy Archē powstał także z myślą o Tobie. Przyjdź i poznaj nas osobiście, a gdy Ci się spodoba, to na pewno zostaniesz z nami na dłużej.

Ten rok jest trudny dla wszystkich i zastanawialiśmy się czy pomysł wspólnego tomiku ma szansę zaistnieć. Tak bardzo chcieliśmy się spotkać znowu z Mieszkańcami Ziemi Strzyżowskiej, podzielić wspólną radością
i wierszem. Mamy nadzieję, że uda nam się spełnić i to marzenie w niedalekiej przyszłości. Teraz dzielimy się wspomnieniami na kartach tomiku, mając nadzieję, że przypadnie Ci drogi Czytelniku do serca.
Urszula Rędziniak
Szef Kręgu Twórczego Archē

28 października 2020


Do góry
STRONA GŁÓWNA   |   GODZINY OTWARCIA   |   AKTUALNOŚCI   |   KATALOG ON-LINE


Copyright © 2004-2018 Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta w Strzyżowie
Realizacja: Paweł L.

Do góry