English Deutsch Français


Wydawnictwa z Regionu Strzyżowskiego
Opis książki:
       W 1939 r. powstała Służba Zwycięstwu Polski, która, przekształcona w Związek Walki Zbrojnej, a później w Armię Krajową, była największą podziemną formacją wojskową w okupowanej Europie.

W końcu 1939 r. zorganizowano pierwsze komórki konspiracyjne w Strzyżowskiem. Do 1943 r. strzyżowsko-niebylecka placówka AK – jak stwierdził w listopadzie tegoż roku inspektor rzeszowski kpt. Łukasz Ciepliński – stała się najsilniejsza w podległym mu inspektoracie, a jej dowódcę, ppor. czasu wojny Jana Chyłka nazwał „człowiekiem o dużych wartościach moralnych i wojskowych, jednym z najofiarniejszych współpracowników”.

W książce przedstawiono struktury, obsadę i formy działalności konspiracji akowskiej w Strzyżowskiem. Podstawowym źródłem opracowania były dokumenty wytworzone w okresie funkcjonowania AK, z których część autor rozszyfrował po raz pierwszy. Uzupełniono je dokumentami sporządzonymi przez komunistyczną bezpiekę w latach 1944–1980. Wykorzystano również wspomnienia i relacje żołnierzy AK. W aneksach zamieszczono m.in. biogramy czołowych postaci strzyżowsko-niebyleckiej konspiracji. Pracę wzbogacają unikatowe fotografie.

[źródło: według okładki]Do góry
Opis książki:
       Jest to pierwsza w Polsce rozprawa onomastyczna zawierająca tak szczegółową analizę toponimicznych jednostek onimicznych jednego powiatu, ze słownikiem w wersji elektronicznej. Autorka na przykładzie powiatu strzyżowskiego ukazała obraz świata utrwalony w nazwach własnych; napisała, jak powstają nazwy geograficzne, jakie elementy rzeczywistości pozajęzykowej są w nich utrwalone i jakie środki językowe służą do kreacji nazwy. Książka jest wspaniałą reklamą powiatu strzyżowskiego. Życzyć trzeba innym powiatom, aby doczekały się tego typu szczegółowych monografii toponomastycznych.

[źródło: według okładki]Do góry
Opis książki:
       Jest to zbiór barwnych opowiadań, bardzo ciekawych wspomnień i spostrzeżeń osobistych autorki książki z „Tamtego Strzyżowa” – lat powojennych po 1944 roku do ok. 1980 roku, Strzyżowa, który przeminął, który już nie wróci, a ciągle żyje w świadomości pokolenia które stanowią przeważnie dzisiejsze już babcie i dziadkowie. Były to bowiem trudne ale w miarę barwne czasy ich dzieciństwa i młodości, edukacji szkolnej, pierwszej miłości, pierwszej pracy oraz dorosłego życia rodzinnego i społecznego.

[źródło: "Strzyżów jaki pamiętam", Maria Patryn]Do góry
Opis książki:
       Publikacja powstała w ramach projektu pt. "Aktywna Turystyka Ludności Atrakcyjnym Szlakiem, o akronimie Atlas". Projektem został objęty teren działania trzech sąsiadujących ze sobą Lokalnych Grup Działania: Stowarzyszenie "Subregion Magórski - Szansa na rozwój" (gminy: Nowy Żmigród i Krempna), Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Liwocz" (gminy: Skołyszyn, Brzyska, Jodłowa, Brzostek, Pilzno) oraz Stowarzyszenie Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania (gminy: Strzyżów, Wiśniowa, Wojaszówka, Frysztak, Korczyna, Krościenko Wyżne).

Projekt realizowany w ramach Działania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

[źródło: "W dorzeczu Wisłoka i Wisłoki"]Do góry
Opis książki:
       Album poświęcony nieżyjącym nauczycielom Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie. Wydawca Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół LO im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie prezentuje portrety profesorów uczących w Liceum na przestrzeni lat pragnąc oddać hołd ludziom tworzącym stuletnią historię Szkoły i środowiska.

[źródło: "Zaklęci w kamieniu"]Do góry

STRONA GŁÓWNA   |   GODZINY OTWARCIA   |   AKTUALNOŚCI   |   KATALOG ON-LINE


Copyright © 2004-2018 Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta w Strzyżowie
Realizacja: Paweł L.

Do góry