English Deutsch Français


Pracownicy BPGiM od 1949 r.Strzyżów
 • Zofia Gocek
 • Stanisław Siuta
 • Helena Olech
 • Józef Złotek
 • Janina Ciepiela
 • Małgorzata Gorczyca
 • Ryzak Emilia
 • Gwiszcz Bronisława
 • Bieniasz Maria
 • Pirga Maria
 • Romaniak Bronisława
 • Wydro Barbara
 • Libucha Michalina
 • Rak Elżbieta
 • Słoma Anna
 • Lenart Anna
 • Siechowicz Krzysztof
 • Kluska Adam
 • Żydzik Leonia
 • Cyran Ewa
 • Piskadło Barbara
 • Bronisława Drygaś
 • Aleksandra Gajda
 • Eugeniusz Misiura
 • Danuta Grabowska
 • Zamorska Alicja
 • Ogonowska Józefa
 • Moskal Helena
 • Drogoń Bogumiła
 • Krystyna Wójcik
 • Myślińska-Kawa Ewa
 • Ziobro Zofia
 • Pańczyszyn Ewa
 • Maria Wydro
 • Włodyka Bogusława
 • Adamczyk Agnieszka
 • Adam Kluska
 • Barbara Turoń
 • Śliwa Barbara
 • Szaro Elżbieta
 • Moskwa Irena
 • Monika Niemiec
 • Jakub Wasilewski
 • Alicja Furtek
 • Tadeusz Marek
 • Adamina Soja
 • Monika Warchoł
 • Barbara Kozak
 • Paweł Lasota
Dobrzechów
 • Tęczar Antoni
 • Półzięć Helena
 • Janina Pieknik

Glinik Charzewski
 • Drogoń Wanda
 • Złotek Janina
 • Banek Aurelia
 • Salomea Wolff
 • Kluska Grażyna

Godowa
 • Czesław Fiołek
 • Wiktoria Wojtaszek
 • Stefania Zamorska
 • Ludwika Leśniak
 • Henryk Dziadosz
 • Anna Dunajska
 • Krystyna Gołąb
 • Teresa Zwiercan
 • Maria Matłosz
 • Małgorzata Ziobro

Grodzisko
 • Krystyna Mistak
 • Teresa Fąfara
 • Anna Irzyk
 • Marta Szypuła
 • Maria Irzyk

Wysoka Strzyżowska
 • Helena Włodyka
 • Amelia Szeliga
 • Edyta Włodyka
 • Alfred Włodyka
 • Magdalena Złotek

Żyznów
 • Helena Ząbek
 • Julia Malec
 • Albina Barlik
 • Krystyna Piskadło
 • Zofia Łukaszek
 • Zdzisława Pitera
 • Zofia Tomala
 • Grażyna Duplaga
 • Zamorska Renata
P r a c o w n i c y    B P G i M    i m .    J .    P r z y b o s i a

w    S t r z y ż o w i e   w   c h w i l i    o b e c n e j
 • Marta Utnicka - Dyrektor - biblioteka w Strzyżowie
 • Małgorzata Cyran - biblioteka w Strzyżowie
 • Lidia Kozub - biblioteka w Strzyżowie
 • Dominika Szetela - biblioteka w Strzyżowie
 • Alicja Kluska - biblioteka w Strzyżowie, filia Wysoka Strzyżowska
 • Zofia Krupska - biblioteka w Strzyżowie
 • Iwona Bałchan - biblioteka w Strzyżowie
 • Małgorzata Ogorzałek - biblioteka w Strzyżowie, filia Grodzisko
 • Joanna Ratajczak - biblioteka w Strzyżowie
 • Zofia Zamorska - biblioteka w Strzyżowie
 • Joanna Kiczek - biblioteka w Strzyżowie
 • Marzena Midura - biblioteka w Strzyżowie, filia Glinik Charzewski
 • Małgorzata Fiołek - filia Godowa
 • Beata Haligowska - filia Dobrzechów, filia Żyznów
 • Adam Woda - biblioteka w Strzyżowie
 • Darek Koczela - biblioteka w Strzyżowie


STRONA GŁÓWNA   |   GODZINY OTWARCIA   |   AKTUALNOŚCI   |   KATALOG ON-LINE


Copyright © 2004-2018 Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta w Strzyżowie
Realizacja: Paweł L.

Do góry